Minister kræver grundig undersøgelse

Den svenske sundhedsminister, der har valgt at stoppe med købe vin fra Robertson og Leeuwenkuil indtil sagen er grundigt undersøgt, har netop besvaret et spørgsmål i den svenske Rigsdag:

Jag delar frågeställarens oro för att fackliga krav och rättigheter inte verkar följas. (…) Regeringen har en tydlig förväntan på att statliga företag ska respektera de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet, därför kommer vi att fortsätta följa denna fråga nära.