13. mars starter Vinmonopolet inspeksjoner i Sør-Afrika

Som en del av oppfølgingen etter TV-dokumentaren Bitre druer, om forhold i vinindustrien i Sør-Afrika, har vi startet et omfattende inspeksjonsprogram. Hensikten er å sikre at brudd på våre retningslinjer blir utbedret.

TEKST:
Vinmonopolet

I TV-dokumentaren Bitre druer, som ble sendt på NRK Brennpunkt 1. november i fjor, ble det vist bilder og intervjuer som vitnet om svært kritikkverdige forhold innen sørafrikansk vinindustri – forhold som bryter med Vinmonopolets etiske retningslinjer for vår leverandørkjede. Vinmonopolet har de siste månedene jobbet med å adressere disse forholdene i vår leverandørkjede, 13. mars startet vi et fire ukers inspeksjonsprogram av sørafrikanske produsenter og farmer som vi selger produkter fra. Vi har leid inn en uavhengig revisor som vil gjennomføre disse inspeksjonene for oss, sammen med en representant fra Vinmonopolet.

Vi følger opp åtte sentrale tema

I lys av dokumentaren har vi identifisert åtte tema som vi mener det er viktig å ta tak i. Dette er innen helse- og sikkerhet og opplæring på arbeidsplassen, organisasjonsfrihet, lønninger og anledning til å klage på forhold som ikke er tråd med våre etiske retningslinjer.

I desember forlangte vi av våre importører at de viet umiddelbar oppmerksomhet til disse åtte temaene, og at de sørget for å gjennomføre nødvendige forbedringer hos sine produsenter for å etterleve våre krav. Du kan lese listen med de åtte temaene her.

Fristen for å utbedre eventuelle forhold var satt til 1. mars. Etter denne dato måtte alle forvente å bli inspisert – både produsentene og deres underleverandører av druer. Det er disse inspeksjonene vi startet opp 13. mars.

Her kan du lese mer om inspeksjonsprogrammet vårt.

Dialog med fagforeninger og produsenter i Sør-Afrika

Vi har i forbindelse med dette inspeksjonsprogrammet hatt en bred og god dialog med flere sørafrikanske fagforeninger. I slutten av februar reiste vi til Sør-Afrika for å møte fagforeningene, hovedsakelig for å få innspill til hvilke produsenter og farmer de mente vi burde inspisere, og vi har i stor grad tatt hensyn til deres innspill når vi har satt opp programmet.

Vi møtte AWETUC, som er en gruppering av åtte ulike fagforeninger. En av disse er CSAAWU, som hadde en fremtredende rolle i TV-dokumentaren. De hevdet der at nordiske forhandlere gjør for lite for å bedre forholdene hos sørafrikanske produsenter og farmer, og at forholdene for farmarbeiderne og fagforeningene dessuten har blitt verre de siste årene. I våre møter med CSAAWU viste de en positiv innstilling til vårt program, og fortalte oss at «dette er en god og viktig start som vil føre til forbedringer – også for sørafrikanske fagforeninger». AWETUC og de andre fagforeningene viste en tilsvarende positiv holdning til programmet.

Vi møtte også flere av produsentene og farmene som kommer til å bli inspisert av vår revisor. Disse viste også en positiv innstilling til programmet. Noen signaliserte at de har mange underleverandører som også strekker seg over flere ledd, og at Vinmonopolet med dette initiativet bidrar til skaffe dem bedre oversikt over sine egne underleverandører og om forholdene hos disse.

Produsenter som ikke lever opp til våre krav må gjennomføre nødvendige utbedringer, og dette kommer vi til å følge opp bl.a. i form av nye inspeksjoner. Selv om vi legger store ressurser i dette enkeltstående prosjektet, vil Sør-Afrika fortsatt være et fokusområde for oss også i årene som kommer.