Internationalen: De strejkande på Robertson Winery kräver ett värdigt liv

Av Emma Lundström

Under hösten har fackförbundet Svenska Livs drivit en kampanj mot sydafrikanska Robertson Winery där arbetsförhållandena är slavliknande och lönerna i princip inte går att leva på. Samtidigt har pengar samlats in till de drygt 220 anställda på fabriken i Robertson som gick ut i strejk i augusti med ett lönekrav på 8 500 sydafrikanska rand, ungefär 5 450 kronor. Svenska medier har dessutom uppmärksammat att företaget har en rasistisk lönesättning där manliga svarta arbetare tjänar mindre än hälften av den lön som vita arbetare får i samma lönekategori, medan svarta kvinnor tjänar ännu mindre i jämförelse med vita.

Det främsta kravet från de strejkande arbetarna har varit rimliga arbetsvillkor, en rimlig lön som går att leva på, ett slut på den diskriminerande lönesättningen och att företaget slutar trakassera fackligt organiserade arbetare. Men vinföretaget har förnekat alla missförhållanden, till och med det faktum att det skulle råda någon skillnad i lönesättningen mellan svarta och vita, även om siffrorna som de själva har lämnat in till Arbetsdepartementen visar att det är så. Företaget har hävdat att lönerna visst går att leva på, konsekvent vägrat gå med på lantarbetarfacket CSAAWU:s krav och gått så långt att det dragit facket inför arbetsdomstolen och försökt få strejkledarna fängslade, trots att strejken varit helt igenom fredlig. Arbetsgivarnas agerande ledde till att strejken förklarades vara en ”nationell angelägenhet”. Statliga medlare tillsattes och förhandlingar ägde rum i tre dagar utan att det gav något resultat. CSAAWU menar att hela vinindustrin har dåliga arbetsförhållanden och att strejken på Robertson Winery bara är en del i kampen för förändring.

Omfattande brott mot arbetsrätten, exponering för giftiga bekämpningsmedel utan skyddsutrustning, alkohol som en del av lönen och usla levnadsförhållanden. Både den danska dokumentären Bitter Grapes och svenska Uppdrag Granskning har under hösten fått många svenskar och danskar att reagera mot arbetsvillkoren hos några av Sydafrikas största vinproducenter och kraven på de nordiska inköparna att bojkotta Robertson Winery har bara ökat. Det har bland annat fått en av Danmarks största matvarukedjor, Dagrofa, att sluta sälja vin från företaget. Men svenska Systembolaget följer inte det goda exemplet.
Systembolaget är en av Robertson Winerys största kunder och köper idag sex procent av företagets vinproduktion. Svenska Livs har under hösten uppmanat Systembolaget att bojkotta Robertson men det har inte fått gehör. Systembolaget har hävdat att det tar sitt ansvar genom att vinföretaget förbundit sig att underteckna en etisk kod som bland annat säger att diskriminering på grund av ras inte får förekomma. Istället för att utnyttja sitt inflytande över vinindustrin – som bottnar i att de nordiska alkoholmonopolen ger en stark ställning internationellt – har Systembolaget valt att ”utreda” frågan lite mer, medan arbetarna i Robertson i Sydafrika kämpar för ett värdigt liv.

Læs hele sagen her