Sprøjtegift i rødvin fra Sydafrika

skaermbillede-2016-12-19-kl-09-17-29

 

Så er der kommet svar fra Miljø- fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

I mere end 10 % af Sydafrikansk rødvin er der fundet rester af sprøjtegifte.

 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 261 Offentligt

J.nr. 2016-12880
Den 16. december 2016

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 261 (MOF alm. del) stillet 12. december 2016 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Spørgsmål nr. 261

” DR viste 20. oktober kl. 21.30 Tom Heinemanns film ”De bitre druer – slaveri i vinmarken”
Af filmen fremgår det, at der brugt store mængder farlige sprøjtegifte. Sprøjtegiftene er ifølge forbrugerrådets undersøgelse for nogle år siden at finde i den vin som vi drikker herhjemme. Importen af sydafrikansk vin er steget meget de seneste år. Nogle af de farligste sprøjtegifte er Paraquat, Diquat, Chlorpyrifos, Dichlorvos. Trichlorvos, Asefaat. De er forbudte at bruge i Norden, men bruges stadig i Sydafrika. Den officielle liste over sprøjtegifte fra Sydafrika kan læses her http://www.ipw.co.za/content/ip_codings/IPkodering%203A-D%20Maart%202016.pdf
I den forbindelse bedes ministerende redegøre for følgende spørgsmål:
– Hvad mener ministeren om filmens oplysninger om vinen, der importeres til Danmark?
– I hvor store mængder optræder rester af sprøjtegifte i den sydafrikansk vin, der sælges i Danmark?
– Hvordan vil ministeren sikre forbrugerne oplysning om dette, så de har et reelt valg om at vælge vine uden sprøjtegiftrester?
– Vil ministeren foranledige målinger af indholdet i den importerede vin?
– Hvordan vil ministeren sikre, at der i fremtiden ikke er sprøjtegifterester i vine importeret til Danmark?”

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålene om pesticidrester i sydafrikansk vin for Fødevarestyrelsen, som oplyser at:

”Fødevarestyrelsen har i perioden 2012-2016 analyseret 271 prøver af vin fra udlandet for pesticidrester, heraf 31 prøver vin fra Sydafrika fordelt på fire hvidvine og 27 rødvine.

Der er ikke påvist pesticidrester i de fire udtagne prøver af hvidvin fra Sydafrika. Der er påvist pesticidrester i lovlige niveauer i tre af de 27 udtagne prøver af rødvin fra Sydafrika. Ingen af resultaterne overskrider grænseværdierne, som er sat på sundhedsmæssigt forsvarligt niveau.

Fødevarestyrelsen fører kontrol med indholdet af pesticidrester i fødevarer herunder vin. Det sker dels ved analytisk kontrol af stikprøver af fødevarer fra Danmark, EU og resten af verden, dels ved kontrol af virksomhedernes egenkontrol med pesticidrester i de varer, de sælger. Analyserne viser, at pesticidrester i såvel danske som importerede fødevarer på det danske marked samlet set ikke giver anledning til sundhedsmæssige bekymringer.

Forbrugerne kan få oplysninger om pesticidrester i fødevarer – herunder vin – på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Beregninger viser, at indtaget af pesticider kan halveres ved at vælge danske fødevarer

(når det drejer sig om vin, er udvalget af danske varer dog begrænset). Vil forbrugere helt undgå pesticidrester, kan de vælge økologiske varer, hvor der kun sjældent findes pesticidrester. Resultaterne af Fødevarestyrelsens kontrol af pesticidrester offentliggøres jævnligt; her kan forbrugerne orientere sig om fund i konkrete fødevarer, så de kan træffe et oplyst valg i indkøbssituationen.

Fødevarestyrelsens kontrol har fokus på produkter, der erfaringsmæssigt bidrager til befolkningens pesticidindtag, og på produkter, hvor risikoen for overskridelser af grænseværdierne er størst, herunder produkter fra udlandet.

Vine fra udlandet herunder Sydafrika vil også fremover indgå i kontrollen af pesticidrester.”

Esben Lunde Larsen / Esben Egede Rasmussen